Ta strona używa mechanizmu ciasteczek (cookie). Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności cookies. OK, akceptuję to
[mapa strony]
 • Wady wymowy

  Wada wymowy jest deformacją głoski. Wadę wymowy stwierdzamy wówczas, gdy dziecko lub osoba dorosła zastępuje głoskę dźwiękiem spoza systemu języka polskiego.

 • Zagrożenie dysleksją

  Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, z tak zwaną dysleksją, dysortografią i dysgrafią, są zazwyczaj zauważani w szkole wówczas, gdy ich niepowodzenia w nauce nasilają się.

 • Jąkanie wczesnodziecięce

  Zaburzenie płynności i ekspresji mowy, którym towarzyszą mimowolne powtórzenia lub wydłużenia dźwięków, sylab, zdań, a także napięcia neuromięśniowe. Zaburzenie to wywołuje wiele czynników, może mieć również dziedziczny charakter.

 • Wczesna nauka czytania

  Sposób na to, aby dziecko nauczyło się czytać z radością i umiało w przyszłości czytać ze zrozumieniem. Autorką wykorzystywanej przeze mnie metody jest prof. Jagoda Cieszyńska psycholog i logopeda.

 • Przewaga lewej półkuli

  Działania terapeutycznymi należy objąć te dzieci, u których po ukończeniu trzeciego roku życia stwierdzono lewostronną, skrzyżowaną lub nieustaloną lateralizację.

Gabinet Logopedyczny PANI LOGOPEDA mieści sie w Krakowie przy ul. Kordiana 34a/1

r_350x358_glowna 

 mgr Agnieszka Fremel-Zielińska 

 • pedagog (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
 • logopeda (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków)
 • nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej (Akademia Krakowska, Kraków)
 • doświadczenie w pracy logopedycznej z dziećmi:
  • logopeda w Świetlicy Socjoterapeutycznej „Dom Rodzinny" Kraków Podgórze.
  • logopeda w Samorządowym Przedszkolu nr 163 w Krakowie.
  • zajęcia indywidualne z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w ramach prywatnej praktyki.

 


Odbyte szkolenia:

Dysleksja i dysortografia - przyczyny, rozpoznawanie, pomoc. Pokonywanie trudności w uczeniu się czytania i pisania. - OTE Kangur  

Sygmatyzm właściwy- efektywne postępowanie I. Michalak - Widera 

Trudne sytuacje w pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej z dziećmi przedszkolnymi - PPP nr 3 w Krakowie

Seplenienie międzyzębowe - diagnoza i terapia

Reranie - postępowanie terapeutyczne

Jąkanie - postępowanie terapeutyczne

Afazja - diagnoza i terapia - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 w Krakowie 

Alternatywne metody nauki czytania - OTE Kangur 

Alalia (opóźniony rozwój mowy, SLI) - diagnoza i terapia - Centrum Metody Krakowskiej 

Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją) - Konferencje Logopedyczne

Techniki pracy z dziećmi jąkającymi się - Konferencje Logopedyczne

Terapia dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej - WIR

Diagnoza i terapia dzieci z Zespołem Aspergera - Konferencje Logopedyczne

Metody badania zagrożenia dysleksją - diagnostyka dla dzieci 3-7 lat - Konferencje Logopedyczne

Zabawy logopedyczne dla przedszkolaków - OTE Kangur

Wczesna nauka czytania metodą prof. J. Cieszyńskiej "Moje sylabki" - Metoda krakowska - WIR

Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania - Metoda krakowska - Konferencje Logopedyczne

Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych - usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu - Konferencje Logopedyczne

Zabawy logorytmiczne - Sylabus

Metoda Dobrego Startu - Polskie Towarzystwo Psychologiczne Gdańsk

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne I stopień - OTE Kangur

Terapia systemowa rodzin - teoria i praktyka - Stowarzyszenie Rodzin "Zdrowie Psychiczne" oraz Poradnia Rodzin Oddziału Dziennego Psychiatrii Dorosłych CM UJ

Interwencja kryzysowa - teoria i praktyka - Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie

Praktyczne umiejętności w pomaganiu ofiarom przemocy domowej - Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie