Ta strona używa mechanizmu ciasteczek (cookie). Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności cookies. OK, akceptuję to
[mapa strony]

Zagrożenie dysleksją

Dysleksja to specyficzne trudności w opanowaniu umiejętności czytania i pisania.

r_350x249_dysleksjaTermin ryzyko dysleksji oznacza zagrożenie wystąpienia trudności w czytaniu i pisaniu o specyficznym charakterze. Stosuje się go wobec dzieci w wieku przedszkolnym wykazujących wybiórcze zaburzenia w rozwoju psychoruchowym, które mogą warunkować wystąpienie specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu.

Przyczyną dysleksji są zaburzenia percepcji wzrokowej, słuchowej lub przetwarzanie informacji językowych przez prawą półkulę mózgu. Dlatego bardzo ważne w pracy z dziećmi zagrożonymi dysleksją jest stymulowanie procesów lewopółkulowych.

Terminu tego używa się także w odniesieniu do uczniów klas I-II (najpóźniej w klasie III), którzy pomimo inteligencji w normie mają trudności w nauce czytania i pisania i nie są one uwarunkowane schorzeniem neurologicznym, wadami narządów zmysłu lub brakiem właściwej opieki wychowawczej i dydaktycznej w domu i w szkole.Trzy lata występowania nasilonych i nieoczekiwanych trudności w czytaniu i pisaniu (klasa I-III), to okres wystarczający do zdiagnozowania dysleksji rozwojowej, szczególnie jeśli uczeń jest objęty pomocą ze strony szkoły i domu. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, z tak zwaną dysleksją, dysortografią i dysgrafią, są zazwyczaj zauważani w szkole wówczas, gdy ich niepowodzenia w nauce nasilają się.

Dzieci ryzyka dysleksji powinny korzystając z pomocy specjalistów, nadrobić opóźnienia rozwojowe jeszcze przed podjęciem nauki szkolnej, zanim nauczyciele zaczną je karać ocenami niedostatecznymi. Jak twierdzi prof. Marta Bogdanowicz „dziecko ryzyka dysleksji nie musi stać się uczniem dyslektycznym”.

Opracowano na podstawie: „Ryzyko dysleksji, dysortografii i dysgrafii” Marta Bogdanowicz.

Zobacz jak tworzy dziecko z zagrożone dysleksją. 

 

 Zobacz przykładowe ćwiczenia: