Ta strona używa mechanizmu ciasteczek (cookie). Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności cookies. OK, akceptuję to
[mapa strony]

Wczesna nauka czytania


PRZYGOTUJ SWOJE DZIECKO DO PODJĘCIA NAUKI SZKOLNEJ W KLASIE PIERWSZEJ,

UCZĄC JE CZYTAĆ JUŻ W PRZEDSZKOLU

METODA WYKORZYSTUJE ZABAWĘ W PROCESIE NAUKI CZYTANIA

OPANOWANA UMIEJĘTNOŚĆ PODNOSI SAMOOCENĘ U DZIECKA I WIARĘ WE WŁASNE MOŻLIWOŚCI

DZIECI UCZONE TĄ METODĄ LUBIĄ CZYTAĆ I W PRZYSZŁOŚCI BĘDĄ CZYTAĆ DUŻO I CHĘTNIE

KSZTAŁTUJE SIĘ UMIEJĘTNOŚĆ CZYTANIA ZE ZROZUMIENIEM 

 

r_410x219_nauka_czytania

Autorką wykorzystywanej przeze mnie metody symultaniczno-sekwencyjnej jest prof. Jagoda Cieszyńska psycholog i logopeda. Opracowała pewną strategię nauki czytania, którą oparła na najnowszych badaniach neuropsychologicznych i na wieloletnich doświadczeniach terapeutycznych i logopedycznych.

Jako element terapii logopedycznej:

Stymuluje rozwój mowy dziecka 

 • Jest najefektywniejszym ćwiczeniem artykulacyjnym i słuchowym
 • Wykorzystuje strategie lewo- i prawopółkulowe mózgu
 • Pozwala czytać dzieciom m.in. z zaburzoną komunikacją językową, zagrożonym dysleksją, dzieciom z niezakończonym rozwojem mowy, opóźnionym rozwojem mowy, z wadami wymowy, dzieciom z alalią (brakiem rozwoju mowy), dzieciom z wadami słuchu

U dzieci zdrowych nauka czytania przebiega szybciej niż u dzieci z zaburzeniami językowymi i jest wspaniałym sposobem stymulowania rozwoju językowego ale również społecznego i emocjonalnego. Wszyscy jesteśmy świadomi jak cenne jest posiadanie umiejętności czytania ze zrozumieniem, które warunkuje skuteczne uczenie się.

Najważniejsze praktyczne założenia metody

 •  Praca wg kolejnych etapów wprowadzania poszczególnych głosek, ściśle powiązanych z teorią Jakobsona
 •  Praca na materiale sylabowym
 •  Praca na zasadzie procedury: powtarzanie, rozumienie, nazywanie
 •  Nauczanie na literach drukowanych
 •  Przechodzenie od symultanicznego, globalnego myślenia prawopółkulowego do sekwencyjnego - lewopółkulowego myślenia sylabowego
 •  Intensywne ćwiczenia ogólnorozwojowe (dużej i małej motoryki, analizy i syntezy wzrokowej, szeregowania, umiejętności dokonywania kategoryzacji oraz bardzo ważne ćwiczenia pamięci)
  •  

Krótki opis metody: Naukę czytania rozpoczyna się od poznania liter odpowiadających wszystkim samogłoskom ustnym. W ten sposób powraca się do prymarnych artykulacji niemowlęcia. Umiejętność odczytywania samogłosek umożliwia potem wprowadzenie zapisu samogłosek w sylabach otwartych. Pierwszy etap nauki to powtarzanie, drugi - rozpoznawanie a trzeci to samodzielne odczytywanie zapisanych początkowo samogłosek, następnie wyrazów dźwiękonaśladowczych, później sylab otwartych, zestawów samogłoska i sylaba otwarta, rozpoznawanych globalnie wyrazów, sylab zamkniętych, odczytywanie wyrazów zbudowanych z poznanych sylab i odczytywanie zdań. Naukę czytania wspomagają ćwiczenia ogólnorozwojowe.

Zobacz zajęcia wczesnej nauki czytania: Natasza wiek: 2, 2