Ta strona używa mechanizmu ciasteczek (cookie). Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności cookies. OK, akceptuję to
[mapa strony]

Przewaga lewej półkuli

Działaniami terapeutycznymi należy objąć te dzieci, u których po ukończeniu trzeciego roku życia stwierdzono lewostronną, skrzyżowaną lub nieustaloną lateralizację. Ćwiczenia powinny zawierać zadania doskonalące koordynację wzrokowo-ruchową, analizę i syntezę wzrokową, kierunek czytania od lewej do prawej i od góry do dołu, powtarzanie i tworzenie sekwencji ruchowych, wzrokowych i słuchowych oraz pamięć sekwencyjną i symultaniczną.

r_340x242_przewaga_lpTeoria asymetrii i specjalizacji półkulowej jest niezwykle ważna we współczesnej logopedii ponieważ pozwala tworzyć coraz bardziej skuteczne programy terapii. Dominacja półkulowa oznacza przewagę w kierowaniu procesami, sprawnościami, umiejętnościami. Podstawowa różnica między półkulami dotyczy sposobu przetwarzania i analizowania informacji. W lewej półkuli bodźce analizowane są w sposób analityczny, sekwencyjny (element po elemencie), natomiast w prawej – holistycznie, całościowo, wszystkie cechy bodźca ujmowane są równocześnie. Ścisła współpraca obu półkul mózgowych jest konieczna dla rozwoju i prawidłowego posługiwania się mową.

Lewa półkula:

 • • Przetwarza język wg strategii sekwencyjnych i relacyjnych
 • • Pracuje w sposób analityczny, relacyjny, np. porównuje litery i zauważa obecność lub brak znaków diakrytycznych, charakterystycznych elementów (kresek, ogonków itp.), układa informacje w sposób sekwencyjny, element po elemencie
 • • Jest odpowiedzialna za odbiór czasu
 • • Identyfikując bodźce, kieruje się związkami logicznymi
 • • Kieruje pamięcią dotyczącą ogólnej wiedzy o świecie
 • • Przetwarza bodźce znane

Prawa półkula:

 • • Pracuje w sposób globalny, całościowy
 • • Przetwarza bodźce nowe
 • • Jest odpowiedzialna za analizę bodźców przestrzennych, rozpoznawanie twarzy, figur geometrycznych
 • • Przetwarza i przechowuje informacje matematyczne i muzyczne
 • • Rozpoznaje podstawowe cechy bodźca: kontur, barwę, jasność
 • • Przetwarza informacje związane z emocjami

Podział zadań lewej i prawej półkuli wyjaśnia po części, dlaczego materiał werbalny sprawniej przepracowuje lewa półkula, w związku z tym można wyróżnić te aspekty języka, za które odpowiada każda z półkul:

Lewa półkula:

 • • Odbiera, rozpoznaje i różnicuje dźwięki mowy
 • • Przepracowuje materiał związany z cichym czytaniem
 • • Rozpoznaje rymy
 • • Dokonuje złożonych operacji werbalnych

Prawa półkula:

 • • Rozpoznaje rzeczowniki w mianowniku
 • • Identyfikuje i różnicuje samogłoski
 • • Kontroluje uwarunkowany kulturowo kierunek czytania
 • • Kontroluje i pozwala zrozumieć prozodię mowy(intonację, akcent, rytm), kontekst wypowiedzi, metafory, treści humorystyczne, pozwala wychwycić morał, przewidywać dalszą akcję

Opracowano na podstawie: „Wczesna interwencja terapeutyczna” J. Cieszyńska, M. Korendo.