Ta strona używa mechanizmu ciasteczek (cookie). Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności cookies. OK, akceptuję to
[mapa strony]

Oferta Gabinetu Logopedycznego

r_280x375_oferta- diagnoza logopedyczna                                                                                          

badanie odbioru mowy ( rozumienia), wymowy, sprawności narządów artykulacyjnych, psychofizycznych umiejętności warunkujących nabywanie języka oraz sprawdzenie lateralizacji

- stymulacja rozwoju mowy dzieci zdrowych oraz z niezakończonym rozwojem mowy

- terapia wad wymowy, opóźnionego rozwoju mowy itp.

- terapia jąkania wczesnodziecięcego

- diagnostyczne badanie i terapia zagrożenia dysleksją (dzieci 3 – 7 lat)

- nauka czytania dla małych dzieci metodą symultaniczno-sekwencyjną

- terapia pedagogiczna dla dzieci w wieku szkolnym:                                                              

przezwyciężanie trudności w czytaniu i pisaniu, zapobieganie problemom dyslektycznym, przezwyciężanie trudności ortograficznych, ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej oraz słuchowej, ćwiczenia poprawiające koncentrację uwagi, doskonalenie techniki czytania - praca w oparciu o metodę symultaniczno-sekwencyjną prof. J. Cieszyńskiej i stymulację procesów lewopółkulowych


CZAS TRWANIA WSZYSTKICH ZAJĘĆ WYNOSI 45 MINUT I JEST DOSTOSOWANY                

DO INDYWIDUALNYCH MOŻLIWOŚCI DZIECKA.